"CEL là công ty tư vấn chuyên về lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng tại các thị trường mới và phát triển. Trong hơn 15 năm qua, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ hàng đầu về tư vấn, công nghệ, và đào tạo cho những khách hàng trên toàn thế giới, tập trung vào thị trường Châu Á, Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Đại Dương. Chúng tôi giúp các công ty nâng cao hiệu quả, tăng doanh số, thiết kế chiến lược, chiến thuật, mạng lưới, dấu ấn trong tương lai và đầu tư phát triển. Thực hiện điều này, chúng tôi phát triển các giải pháp kinh doanh thế hệ mới tích hợp các công nghệ mới nhất, như là Dữ liệu lớn (Big Data), Học máy (Machine Learning), Xây dựng mô hình & mô phỏng."

Kết quả khảo sát!